1.39
ราคาเริ่มต้น
MB.

1 BEDROOM Bs 22.8 - 25.6 Sq.m.

1 BEDROOM B 27.2 - 33.7 Sq.m.

1 BEDROOM PLUS B Plus 34.0 - 35.5 Sq.m.